نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 12 24 36

شیر لباسشویی استارکو(قیمت تکی)

شیر لباسشویی ریابی

33,500 تومان

شیر پیسوار 1/2 استارکو(قیمت تکی)

شیر پیسوار 1/2 ریابی(قیمت تکی)

31,800 تومان

شیر پیسوار 1/2 کلار(قیمت تکی)

شیر پیسوار 3/8 استارکو(قیمت تکی)

شیر پیسوار 3/8 ریابی(قیمت تکی)

31,500 تومان

شیر پیسوار 3/8 کلار(قیمت تکی)

کنتور فرعی آب 1/2 افقی سنجش

560,000 تومان

کنتور فرعی آب 1/2 افقی سنجش کوتاه

460,000 تومان

کنتور فرعی آب 1/2 عمودی سنجش

کنتور فرعی آب 3/4 افقی سنجش

ادوات صنعتی شامل ادوات فلنجی پر کاربرد در موتور خانه ها و فلکه های برنجی و و قطعاتی از این دست خواهد بود